Se alla

Välkommen till Café Liberal och temat barn och ungas psykiska ohälsa!

Onsdag 1 december 2021 18:30–19:45

Hybridmöte; Lokal i Lidingö stadshus och digitalt via Teams

Allt fler unga i Sverige upplever psykiska och psykosomatiska symtom. Omkring 60 procent av svenska 15-åriga flickor lider t ex av kroniska stressymptom, enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten och WHO. Vad behöver barn och unga för att må bättre? Hur kan hemmamiljön, skolan, socialtjänsten och samhället i övrigt bidra till att minska den psykiska ohälsan?

Josef Milerad, Socialstyrelsens vetenskapliga råd i skolhälsovård, ordförande i Svenska skolläkarföreningen och tidigare chef för Lidingö stads barn- och elevhälsa, gästar Café Liberal för att berätta om fem förslag för minskad psykisk ohälsa. Förslagen har arbetats fram av Svenska läkaresällskapet och nyligen publicerats i rapporten ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa”.

Syftet med denna kunskapssammanställning har varit att sammanfatta vilka livsstils- och omgivningsfaktorer som har samband med ökningen av psykiska symptom hos unga och vilka konkreta insatser som har bevisade förebyggande och hälsofrämjande effekter. En förutsättning för att genomföra de fem förslagen i rapporten är en samverkan och kunskapsöverföring mellan elevhälsans professioner, akademisk forskning och professioner inom socialtjänst, skola samt hälso-och sjukvård.

Fem initiativ med tydliga positiva effekter på ungas psykiska hälsa

  1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet.
  2. Balans mellan tid ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter.
  3. “Livskunskapsprogram” som hjälp till ungdomar att stärka självkänslan, hantera stress och skapa positiva förändringar.
  4. Främja psykisk hälsa i skolmiljön genom att anpassa kunskaps- och betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar.
  5. Tidig upptäckt och stöd till unga med ökad risk för sämre psykisk hälsa.

Moderator är Suzanne Liljegren, kommunalråd (L) och ordförande i Lidingö utbildningsnämnd. Detta Café Liberal kommer att genomföras som ett hybridmöte, dvs både online och med möjlighet att delta fysiskt på plats. Alla intresserade är varmt välkomna att vara med.

Seminariet är gratis, men det är viktigt att du anmäler dig senast 30 november härhttps://forms.gle/Stam9MFwyHTsyo1Q7. Här fyller du i om du vill vara med fysiskt eller digitalt. Obs! Först till kvarn gäller för fysiskt deltagande.

Datum: 1 december 2021

Tid: 18:30-19:45

Plats: Hybridmöte. Lokal i Lidingö stadshus och digitalt via Teams.

 

Program

18.30 Välkomna!

Suzanne Liljegren (L), kommunalråd.

18.45 Svenska läkaresällskapets rapport ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa”

Josef Milerad, docent, universitetslektor, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet och ordförande i Svenska Skolläkarföreningen, tillika ordförande för projektets arbetsgrupp.

19.15 Dialog mellan Josef Milerad och Suzanne Liljegren och frågor från publiken.

19.45 Avslut