Se alla

Nyheter

Aktuell politik och liberala evenemang

14 juni 2021

Parkprogram 2021-2025

Lidingö har den högsta andelen grönyta av alla Sveriges tätorter. – Det nya parkprogrammet ska ge en samlad bild av Lidingös parker, bland annat…

14 juni 2021

Kommunfullmäktige den 24 maj 2021

Den 24 maj var det kommunfullmäktige på Lidingö. Bra debatt om hur vi kan stärka arbetet med Trygg uppväxt för att tidigt fånga upp…

2 juni 2021

Kunskapsresan börjar i förskolan

Förskolan ska vara tillgänglig för alla och ha ett lärande perspektiv. Den ska stimulera barnens språkutveckling och sociala färdigheter. Förskolan ska erbjuda barn en…

2 juni 2021

1 000 000 Givna doser!

”Vaccin är vägen ut pandemin. Nu är vi uppe i 1 miljon vaccinationer i Region Stockholm. Tack alla vaccinatörer och alla ni som möjliggör…

2 juni 2021

Öppna idrottsanläggningar igen

Smittskydd Stockholm har gjort bedömningen att kommunerna i länet kan börja öppna idrottsanläggningar igen. – Det är ett mycket positivt besked. För folkhälsan är…

2 juni 2021

Förorenaren ska betala

När vi återstartar Europa ska vi inte nöja oss med att gå tillbaka till hur det var innan. Vi ska sikta högre! FÖRORENAREN SKA…

2 juni 2021

Trygga elever mår bra & når längre

Trygghet, en bra elevhälsa och undervisning med hög kvalitet är grundläggande förutsättningar för en bra utbildning. En välfungerande Barn- och elevhälsa är viktigt. Därför…

2 juni 2021

Nytt teknikprogram på Hersby 2022

Få elever har sökt teknikprogrammet på Hersby de senaste åren. Rektor för Hersby gymnasium har nu fått i uppdrag att med hjälp av näringslivet…

Senaste från Liberalerna

Senaste från Liberalerna

Fler nyheter från Liberalerna hittar du på vår rikstäckande sida.