Se alla
integration

Integration

En ärlig chans att komma in i samhället, försörja sig och uppfylla sina drömmar. Det är målet med vår integrationspolitik som också ska ge var och en de verktyg som behövs för att växa, försörja sig själv och fullt ut delta i det svenska samhället.  Alla som lever i Sverige ska ha samma krav på sig att ta ansvar för sig själv och sin försörjning, lära sig svenska språket och ta till sig de värderingar om jämställdhet och frihet som det svenska samhället bygger på. 

Liberalerna på Lidingö vill:

  • Att staden ska fortsätta erbjuda aktivt stöd samtidigt som det måste ställas tydliga krav på dem som får socialbidrag.
  • Ha ett nära samarbete mellan skolan, socialtjänsten, näringsliv och det civila samhället kring integrationsfrågorna.
  • Stödja och uppmuntra idrottsföreningarna att arbeta med integration.  
  • Stötta och uppmuntra privata initiativ som till exempel språkcaféer.
  • Ha en särskild prövning av bosättningslagens tvåårsregel avseende barnfamiljer.

Det är viktigt att Lidingö stad fortsätter arbeta aktivt för att integrera de nyanlända som bor i kommunen. Svenska språket, arbete och därmed egen försörjning är en viktig förutsättning för integration och förhindrar ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (socialbidrag). 

Nyanlända barnfamiljer är speciellt sårbara eftersom de på Lidingö riskerar att förlora sin bostad efter de två första åren, den s k etableringstiden. Staden tillhandahåller enbart en bostad under dessa två år. Under den tiden går barnen i förskolor och skolor och får en efterlängtad trygghet. Vi vill ha en särskild prövning för nyanlända familjer med barn som ger möjlighet till längre tid än två år i bostaden som staden tillhandahållit.