Se alla

Mer än hälften genomfört i halvtid för Lidingömajoriteten

den 14 dec 2020

Till årsskiftet har halva mandatperioden gått och mer än hälften av majoritetsprogrammets punkter har genomförts. På utbildningsområdet fortsätter utvecklingen av skolan och förskolan.

– För att ytterligare utveckla och förbättra undervisningen har det systematiska kvalitetsarbetet fördjupats. Grunden för en bra undervisning är skickliga lärare. För att öka kvaliteten och likvärdigheten mellan skolor arbetar lärare som undervisar i samma ämne i pedagogiskt arbetande nätverksgrupper (PANG). Resultaten i skolan är tydliga, då Lidingös elevers betyg ligger i topp i landet och de allra flesta på Lidingö klarar grundskolan med godkända betyg, säger

Amelie Tarschys Ingre

(L), ordförande i utbildningsnämnden.

Läs mer om genomförandet av majoritetsprogrammets 72 punkter här: https://www.lidingonyheter.se/mer-an-halften-genomfort-i…/