Se alla
Miljö och klimat_1

Miljö och klimat

Klimathotet är en av vår tids stora ödesfrågor. Krisinsikt är bra, men viktigare ändå är framtidshopp, tro på förändring och framförallt konkreta åtgärder. Liberal miljöpolitik handlar om att ta ansvar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och marknadsekonomiska principer. Det är teknikutveckling, marknadsekonomi och tillväxt som driver på för långsiktiga och hållbara lösningar. Digitaliseringen och delningsekonomin banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden.

Liberalerna på Lidingö vill:

  • Värna Lidingös grönområden och göra dem mer tillgängliga för rekreation och föreningsliv.
  • Att lidingöborna själva ska bestämma över sina grönområden – inga fler naturreservat som begränsar rådigheten för framtida generationer.
  • Underlätta för kommuninvånarna att göra kloka miljöval, bl a genom fler miljöstationer för återvinning.
  • Arbeta för att kommunen fortsatt ska vara attraktiv för gångtrafikanter och cyklister.
  • Att Lidingö stad förenar utveckling och miljötänkande.
  • Att Lidingö stad fortsätter att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter, t ex genom solpaneler på kommunala byggnader.
  • Att vattenförsörjningen ska tryggas och beredskapen för störningar höjas.
  • Använda kommunens bilar mer effektivt, exempelvis genom en bilpool.
  • Att staden ställer krav på laddstationer i nya utvecklingsområden.
  • Att Lidingö Stad förbättrar dagvattenhanteringen och annan infrastruktur för att rusta Lidingö mot klimatförändringarna effekter, t ex av översvämningar.

Liberalerna utgår från försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren ska betala. 

Lidingös dagvattenhantering har inte tillräcklig kapacitet att klara klimatförändringarnas extremväder. För att rusta Lidingö mot översvämningar behöver dagvattenhanteringen förbättras.

Vi vill också förenkla för människor att ta ansvar utan att detaljstyra deras vardagsliv.