Se alla
Skolor

Skola och utbildning

Lidingös barn och unga har rätt till den bästa starten i livet, till en utbildning av högsta kvalitet som ger livschanser och som gör att de kan uppnå sina drömmars mål. Våra barn och unga ska ha en skolmiljö som ger trygghet och motverkar psykisk ohälsa. Därför ska Lidingö ha en skola i världsklass. 

Liberalerna på Lidingö vill:

 • Att Lidingö ska ha skolor i världsklass där kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds personalen.
 • Dubblera antalet förskollärare för ökad kvalitet i förskolan.
 • Vända utvecklingen där pojkarna halkar efter flickorna i grundskolan och gymnasiet.
 • Att tidigt ge stöd till barn och unga med psykisk ohälsa, t ex införa livskunskapsprogram i alla Lidingös skolor, inför fysisk aktivitet varje dag och ge stöd och verktyg till elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
 • Att alla elever ska få god och näringsrik mat i skolan och i förskolan.
 • Att de kommunala skolbiblioteken ska vara bemannade.
 • Att friskolorna uppmuntras att satsa på skolbibliotek.
 • Möjliggöra för fler lärare att ta sin lärarlegitimation. 
 • Skynda på den kompetensutveckling som syftar till att hjälpa lärarna att bli bättre på att identifiera och bemöta barn i behov av särskilt stöd ute i verksamheten.
 • Ha nolltolerans mot mobbning och kränkande språkbruk. Arbetet mot detta måste utvecklas.
 • Öka tillgången på skolpsykologer och kuratorer.
 • Att droganvändningen bland Lidingös elever helt ska försvinna. Ett åtgärdsprogram ska därför tas fram.
 • Att det på varje skola ska finnas kunskap om hedersproblematik. I skolans likabehandlingsplan ska arbetet mot hedersrelaterat våld behandlas.
 • Att även satsa på högpresterande elever som får möjlighet till kunskapsutveckling i skolan. 

Kunskap och bildning är den viktigaste faktorn för att stärka den enskilda människans möjlighet att leva i frihet. Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför som vi liberaler så envist kämpar för en bättre skola, för att varenda människa, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som behövs för att uppnå sina drömmar. En skola med kunskapsfokus, höga förväntningar, studiero och nya chanser att senare i livet starta på nytt är avgörande för att minska klyftorna och för att fler ska kunna göra en klassresa.

Den liberala skolpolitiken sätter individen i centrum och skapar möjligheter för människor att växa, forma sina egna liv och förändra sin omgivning. Skolan ska ge utmaningar och stimulans åt alla så att lusten att lära hålls levande. De som har lätt att lära ska få utmaningar på sin nivå. Barn med behov av särskilt stöd får sina individuella behov tillgodosedda av lärare och specialpedagoger. 

Att vi har skickliga lärare är en nyckelfråga för Lidingö. Lärare ska kunna känna stolthet över sitt yrke och ha goda förutsättningar i vardagen. Lärarnas uppdrag ska vara tydligt och de ska få använda sin tid till undervisning. Både ämneskunskaperna och den pedagogiska förmågan spelar roll när våra elever ska lära nytt.