Se alla
Vision

Vår vision för Lidingö

På Lidingö går utveckling och framtidstro hand i hand med respekt för kultur och miljö.

Nya och gamla medborgare trivs och är trygga. Staden värnar vårt kulturhistoriska arv och våra historiska byggnader samtidigt som vi ser till att ständigt utvecklas och förbättras. Vårt centrum är omtyckt, välbesökt och erbjuder mer av möten, caféer, restauranger, handel, service, kultur och bostäder.

Lidingös skolor och förskolor är populära och erkänt bra. Förskolorna och skolorna erbjuder en utbildning i världsklass  för våra barn och unga både i och utanför klassrummen. Kommunen har lätt att rekrytera och behålla den allra bästa personalen. Här finns såväl offentliga som privata aktörer som kompletterar varandra och erbjuder olika former av pedagogik. 

Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare där alla verksamheter omfattas av god personalförsörjning och personal erbjuds regelbunden kompetensutveckling.

Bostadsbeståndet har vuxit och det finns boendeformer för unga, årsrika och alla däremellan. Äldre kan nu flytta till en modern och tillgänglig bostad och Lidingös ungdomar kan bo kvar på ön medan de utbildar sig och etablerar sig på arbetsmarknaden. När familjesituationen förändras kan föräldrar hitta nya bostäder och låta barnen gå kvar i sin skola och förskola på Lidingö. Vårt nya trygghetsboende, ”Freja” i Lidingö centrum, ger många äldre en ännu rikare vardag. Lidingöbor måste inte längre flytta från familj och vänner och lämna sin trygghet och sitt sociala sammanhang för att de inte hittar en bostad.  

Näringslivet och föreningslivet blomstrar och nya mötes- och arbetsplatser har etablerats i spåren av pandemin. Fler företag har etablerat sig på ön. Lidingö är en Startup och innovationsstad. Lidingö centrum är lidingöbornas självklara handels-, kultur- och mötesplats. Staden har klättrat rejält i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i landets kommuner. I Lidingö centrum har vi ett nytt kulturhus som lockar Lidingöbor i alla åldrar. Idrottsföreningarna engagerar många och har goda förutsättningar för att driva sin verksamhet.

Lidingö är en kulturstad i närheten av storstaden och är ett design- och formgivningskluster med Beckmans, Malmstensskolan och Nyckelviksskolan som dessa självklara centra. Lidingö stad arbetar nära föreningar och näringsliv för erbjuda fler evenemang.

Kollektivtrafiken fungerar väl. Det är lika lätt att ta sig mellan olika platser på Lidingö som till och från ön. Tvärförbindelserna har utvecklats och Lidingö är nu sammankopplat med Stockholm genom Spårväg city. Grunden för att vi fått en väl utbyggd kollektivtrafik är att kommunen växer i lagom takt och utvecklas med varierad bebyggelse, mer service och fler arbetsplatser. Det ska var lätt att ge sig ut i naturen och nå öns rekreationsområden. Det ska lätt att välja cykeln som färdmedel. På Lidingö är det enkelt att leva miljövänligt och stadens verksamhet är klimatneutral.

Äntligen har Hälsans ö fått ett Hälsans hus där olika former av vård har samlats och nu kompletterar övriga vårdgivare på Lidingö.

I Högsätra finns ett utvecklat idrottscampus med bra och funktionella hallar och studentbostäder, vilket gör området mer levande alla tider på dygnet. I Stockby har industriparken getts förutsättningar att utvecklas.

Polisstationen har åter öppnats och Lidingöborna känner sig trygga i sin hemkommun. Vi har fått fler poliser som kan våra kvarter och känner oss som bor här. Våra kommunala trygghetsvakter, som vi införde i avvaktan på fler poliser, finns kvar och hjälper till med öka tryggheten på stadens gator och torg.

På Lidingö har varje individ möjlighet att själv bestämma över och påverka sin vardag.