Se alla

Spela inte Monopol med Lidingös kassa!

Torsdag 16 juni 2016

monopol
Lidingöhem är vår största tillgång. Nu vill styret M+KD+LP med stöd av C sälja bort mycket av fastigheterna.

Det är ett ovanligt dåligt förslag. Många som bor i Lidingöhems lägenheter är människor som på olika sätt behöver vår hjälp, t ex människor med funktionshinder. Bostadsbristen på Lidingö och i regionen är stor. Många unga har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Var ska de bo i framtiden? Ingen vet.

Det kan t o m bli så galet att kommunen måste fortsätta köpa in dyra bostadsrätter för att uppfylla lagkravet på bostäder till medicinska och sociala förturer för att människor ska få tak över huvudet.

Majoriteten och Centerpartiet vill nu stycka bolaget och sälja en del genom en komplicerad juridisk konstruktion – vars huvudsakliga syfte uppenbarligen är att försöka kringgå förbudet mot värdeöverföring från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och föra över 658 miljoner från Lidingöhem till staden.

Och vad ska nu M, LP, KD och C använda pengarna till? I Lidingö Tidning den 3 juni skriver de ”Vi är övertygade om att Lidingöborna är mer välbetjänta av att använda Lidingöhems kassa på drygt 650 miljoner kronor till långsiktiga investeringar i exempelvis upprustning av skolor, en ny tågbro eller en ny simhall.”

Men vilka långsiktiga investeringar är mer ekonomiskt gynnsamma för Lidingöborna än bostäder i en tillväxtregion och varför vågar de inte fråga Lidingöborna i en folkomröstning? Lidingöhems andra halva är bl a äldreboenden. Dessa tänker man behålla. Bra. Men var ska de andra bo?

Vi inom Liberalerna har länge stridit för en folkomröstning där du får rösta ja eller nej till att behålla och utveckla Lidingöhem. Trots att drygt 4 700 Lidingöbor kräver en folkomröstning, så talar vi tydligen för döva öron. Konstigt. Det är ju vi som bor på Lidingö som äger Lidingöhem. Vi säger nej till försäljning så länge vi invånare inte får säga vårt.

Vill du veta mer om försäljningen? Vi vill gärna höra dina synpunkter!

Kontakta Amelie Tarschys Ingre, oppositionsråd, Liberalerna på e-post amelie.tarschys.ingre@lidingo.se eller Suzanne Liljegren, ordförande, styrgruppen för kampanjen ”Stoppa försäljningen av Lidingöhem” på e-post suzanne@slliljegren.se.