Vi ökade från 9,3% till 11,6% och har gått från 4 mandat till 6 stycken!!

Vi fick 3.518 röster (+818) (år 2014: 2.700 röster)

Vi ligger 2:a bland länets kommuner med högst liberal röstandel i riksdagsvalet

Vi ligger 3:a bland länets kommuner med högst liberal röstandel i landstingsvalet

Vi ligger 4:a bland länets kommuner med högst liberal röstandel i kommunvalet

TACK!