Tack vare Liberalernas medverkan i januariavtalet blir det nu möjligt att anställa upp till 3000 lärarassistenter i hela Sverige. Så får lärarna mer tid att förbereda lektioner och lära ut.

Lärarassistenterna ska avlasta lärarna med administrativa arbetsuppgifter som kopiering, ställa i ordning klassrum, hjälpa till vid friluftsdagar, vara rast-, prov och matvakt samt att hantera frånvaroregistrering. Att inrätta lärarassistenter ger lärarna möjlighet att ägna sin arbetstid åt deras huvuduppdrag: att undervisa elever.