Hedwig Kastenholm, liberal ledamot i kommunfullmäktige och miljö-och stadsbyggnadsnämnden, var fredagens gäst i ”45 minuter med Liberalerna i Lidingö”. Programledare är Helena Bargholtz och Jan Weissenrieder. Hedwig är också borgarådssekreterare hos skoborgarrådet Lotta Edholm i Stockholms stadshus. Så programmet ägnades åt skofrågor. Skolan är en del av Januariavtalet mellan L,C,S och Mp. De liberala förslagen har fått stort genomslag i avtalet. Vi uppmärksammade särskilt kravet på ett förstärkt statligt inflytande för att öka likvärdigheten och kunskapsutveckling.