Den 14 mars 2019 besökte Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämnden Sticklinge skola F-åk 6. Roligt att få höra om allt spännande arbete som pågår och hur populär skolan är bland elever, personal och föräldrar. Tack rektor Stephan Anderman och all personal!