Allmänpolitisk debatt

Amelie Tarschys Ingre i inledande budgetdebatten. Fokus är ordning på ekonomin och skola och omsorg men även kompetensförsörjning, utveckling av Lidingö centrum, Högsätra och Rudboda, trygghet, det lokala näringslivet och nytt trygghetsboende lyftes.

Göran Tegnér fortsätter att försvara varför den föreslagna skattesänkningen med 20 öre är bra.

Utbildningsnämnden

Budgetdebatten fortsätter med Utbildningsnämnden. Här lyfter Amelie Tarschys Ingre viktiga liberala frågor som bl a tryggheten i förskolan, stöd och stimulans till alla barn, vidareutbildning av personalen och satsningar mot ungas psykiska ohälsa.

Kultur –och fritidsnämnden

Hedwig Kastenholm håller den liberala fanan högt i Kultur- och fritidsnämndsdebatten. Fokus är det nya biblioteket och idrottsföreningarna.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Efter drygt 7 timmars budgetdebatt var det dags för Suzanne Liljegren och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Trots att timmen är sen är även denna debatt spänstig.

Teknik- och fastighetsnämnden

Som vanligt kunde ingen slå Göran Tegnér på fingrarna när det gällde cykelbanor, parkeringsplatser, gator och sophämtning i debatten om trafik- och fastighetsnämndens budget.