VÄLKOMMEN CHRISTER!
Christer Hallerby har valts till ny ledamot och gruppledare (L) i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden!

Valberedningens motivering: Christer var i slutet av 1970-talet förbundsordförande i FPU. Första kommunalpolitiska uppdraget i Linköpings Byggnadsnämnd och miljö- och hälsa. Har under många år haft befattningar inom staten och inom Folkpartiet. Varit planeringschef på Svenska Vattenfall och statssekreterare i två perioder för icke-socialistiska regeringar. Vvd för Temo AB och partner och seniorkonsult för Nowa Kommunication AB. Christer var också stabschef åt Nyamko Sabuni och är nu seniorkonsult för C2S AB. Christer har haft befattningar för Folkpartiet i Simrishamn och har ett tidigare förflutet i miljö- och hälsanämnden här på Lidingö.