Göran Tegnér skriver i Mitt i Lidingö om att ett svenskt flygförbud inte är lösningen på världens utsläpp.

En kommentar:

Anders Ulfvarson Bra skrivet i Mitt i Lidingö. Invändningarna brukar vara att Sverige måste föregå med gott exempel, vara ”bäst i klassen”. Då gäller det att dels agera med något kostnadseffektivt och dels med något som kan göra intryck på resten av världen. Flytande fossila bränslen kommer länge vara det mest effektiva i flygplan och det biobränsle – energiskog och skogsavfall, hushållsavfall – vi kan få fram under överskådlig tid används bäst och mest ekonomiskt oförädlat som flis i kraftvärmeverk. Forskningen och utveckling av flytande biobränslen bör givetvis pågå till den dag en marknad utan öppnar sig.
Ett flygförbud i Sverige kommer att få flertalet världsledare att rycka på axlarna medan mindre utsläpp från marktransporter till och från flygfälten med hjälp av effektivare och miljömässigt bättre sätt att flytta sig kommer att uppmärksammas positivt och få efterföljd. Framför allt: håll paniken borta från beslut.