Vi hyllar dem som tog kampen för rösträtten. Under den liberale statsministern Nils Edén togs den 17 december 1918 äntligen beslutet om allmän och lika rösträtt, för både kvinnor och män.

Det var en lång och outtröttlig politisk kamp, framförallt ledd av liberala kvinnor som Anna Whitlock och Selma Lagerlöf, som till slut ledde fram till seger.

GRATTIS DEMOKRATIN – 100 ÅR IDAG!