Utbildningsnämnden har givit lärande – och kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ökat stöd till särskilt begåvade barn i skolan, ett behov som vi lyfte redan 2016.

– Skolan måste erbjuda stöd och anpassad utbildning till alla barn, även barn med särskild begåvning. Jag är glad över att arbetet med att ta fram en handlingsplan nu sätter igång och att kommunala och fristående förskolor och skolor kommer att bjudas in till erfarenhetsutbyte hur man bäst stödjer dessa barn och elever, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Utbildningsnämnden.