👮‍♀️ Lokalpolisområde Norrmalm har publicerat sin årliga medborgarenkät om trygghet.

– Känslan av otrygghet begränsar människors liv. Det är viktigt att du som lidingöbo eller besökare på Lidingö känner dig trygg alla tider på dygnet. Medborgardialoger kan hjälpa polisen med information om vilka områden och brott som bör prioriteras extra. Därför uppmanar jag att så många som möjligt besvarar enkäten, säger Amelie Tarschys Ingre, kommunalråd.

👮‍♂️ Här hittar du medborgarenkäten: https://polisen.se/medborgardialog-lpo-norrmalm