Se alla

Kunskapsresan börjar i förskolan

Den 28 maj 2021

Onsdag 2 juni 2021

Förskolan ska vara tillgänglig för alla och ha ett lärande perspektiv. Den ska stimulera barnens språkutveckling och sociala färdigheter. Förskolan ska erbjuda barn en trygg miljö att leka, lära och växa i.

Håller du med?