Bussar – otillräckliga för att trafikförsörja Norra Djurgårdsstaden

Lidingöliberalerna Göran Tegnér, Amelie Tarschys Ingre och Nancy Mattsson skriver om utbyggnaden av Spårväg City:

”När Norra Djurgårdsstaden är utbyggd för 26 000 invånare och 35 000 arbetsplatser måste minst en buss i minuten trafikera stadsdelen. På Lidingö finns nya spårvägshallar på plats för Spårväg City och staden samarbetar för en ny spårvägsbro. Men i Stockholm vill den röd-grön-rosa majoriteten hellre sälja mark till nytt kontors- och bostadsbyggande, istället för att skapa nödvändiga möjligheter för kollektivtrafiken.”

Läs mer via länken:
https://lidingosidan.se/politik/l-bygg-ut-sparvag-city/