Den 30 augusti 2019  var det höstpremiär för “45 minuter med Liberalerna på Lidingö” i Radio Lidingö. Medverkade gjorde Alexander Aldsén, Jan Weissenrieder och Helena Bargholtz.

Flera aktuella frågor behandlades. Först regeringens, Liberalernas och Centerpartiets överenskommelse om att i den kommande budgeten satsa mer pengar på försvaret under ett antal år. Välkommet och välbehövligt tyckte vi.
IT teknikens betydelse för ett ändrat arbetssätt i skolan tog vi också upp.
Kommunfullmäktiges förväntade förbud mot tiggeri på Lidingö beklagade vi och noterade att det inte har stöd av Liberalerna.
Behovet av en fast vårdkontakt inom omsorgen är den fråga som nu ska utredas av riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L). Det välkomnade vi.