Se alla

Nu börjar vi med screening av prostatacancer

Den 27 maj 2022

Måndag 13 juni 2022

Prostatacancer är den cancerform som drabbar flest svenskar varje år. I slutet av maj startar ett regionalt försök med bred testning för prostatacancer. Sammantaget är det 50 000 män som fyller 50 år mellan 2022 och 2024 kommer erbjudas att delta.

Testningen sker i tre steg:

  1. PSA-test.
  2. Magnetkameraundersökning, om PSA-värdet är förhöjt.
  3. Vävnadsprovtagning, om magnetkameraundersökningen visar avvikande svar.

Om försöket får goda resultat kommer även äldre män erbjudas screening.