Se alla

Öppna idrottsanläggningar igen

Den 17 maj 2021

Onsdag 2 juni 2021

Smittskydd Stockholm har gjort bedömningen att kommunerna i länet kan börja öppna idrottsanläggningar igen.

– Det är ett mycket positivt besked. För folkhälsan är det viktigt att göra det möjligt för flera att börja idrotta igen, säger Erik Öberg (L), vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden.