Bra att få höra mer om hur origo, Stockholmskommunernas resurscenter för att motverka hedersförtryck, arbetat under 2019 och hur vi i Vallentuna kan använda deras expertis mer i år.
Förra året deltog två av Vallentunas tjänstemän i utbildning för att sprida kunskap till sina kollegor och tre ungdomar ringde Origo för att be om stöd och hjälp. Det är förstås av oerhörd vikt att de får rätt stöd av skola och socialtjänst i Vallentuna.
Klart att det fanns ett gäng Liberaler på plats för att följa upp detta viktiga arbete!

Förra året kontaktade 234 nya ungdomar varav 29 pojkar Origo och drygt 1000 stöd- och rådgivningssamtal genomfördes samt drygt 650 konsultativa samtal med yrkesverksamma i skolor och socialtjänst. Från Lidingö kontaktade 7 ungdomar och 11 yrkesverksamma från socialtjänst och skola Origo.

Skolan och förskolan är viktiga platser för att upptäcka barn och elever som riskerar att råka ut för hedersrelaterat våld och förtryck. #origostockholm #lidskol #lidingö #liberalerna

Top of Form

…i skolor och socialtjänst. Från Lidingö kontaktade 7 ungdomar och 11 yrkesverksamma från socialtjänst och skola Origo. Skolan och förskolan är viktiga platser för att upptäcka barn och elever som riskerar att råka ut för hedersrelaterat våld och förtryck.…