Se alla
Kultur och fritid

Kultur och fritid

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Varje människa ska ha möjligheten att hitta sin egen uttrycksform för att vidga rummet för tanken, reflektionen och fantasin. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning. För oss liberaler är kultur en berikande kärnverksamhet i staden, särskilt den kulturverksamhet som riktar sig till barn och unga.

Liberalerna på Lidingö vill:

  • Skapa ett kulturhus, en spännande mötesplats, för alla åldrar i nära anslutning till Lidingö centrum.
  • Skapa en kulturskola där fler barn och unga ges chansen att pröva olika konstuttryck utöver de som idag erbjuds av Musikskolan och Sagateatern, t ex dans och film.
  • Att bibliotekets öppettider utökas.
  • Utöka antalet studieplatser i centrum, stadshuset och biblioteket för öns studenter.
  • Att biblioteket får möjlighet att göra en lässatsning för att främja läsning bland unga.
  • Öka det kommunala bidraget till öns föreningar.
  • Att kommunen ska samarbeta med föreningar och övriga civilsamhället för en rikare fritid.
  • Att barn- och äldreomsorgen på Lidingö genomsyras av kultur.

Att idrotta är roligt och bra för hälsan. Vi vill att alla ska kunna motionera och idrotta, oavsett var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har. Vi vill att föreningarna ska ha goda förutsättningar att driva sin verksamhet.  Elever som idrottar presterar också generellt bättre i teoretiska ämnen än de som inte motionerar. Idrottsföreningarna ska ha bra och ändamålsenliga lokaler för att driva sin verksamhet. 

I Liberalernas Lidingö ska alla invånare kunna fylla fritiden med meningsfulla aktiviteter. Här ska finnas utbud av olika idrotter, utställningar, lokala träffpunkter och spontana mötesplatser. På Lidingö finns utomhusscener för film, teater och musik och Lidingöborna möts av konst och kulturupplevelser i vardagen och i stadsbilden.