Se alla
Trygghet

Trygghet

Det finns få saker som drabbar den enskilda människans frihet lika allvarligt som att inte få hjälp när det har inträffat ett allvarligt brott. Att veta att polisen kommer när det verkligen behövs, att känna sig trygg i sitt bostadsområde – det handlar om frihet i vardagen. 

Det brottsförebyggande arbetet på Lidingö behöver utvecklas genom bland annat ökad kunskapsspridning, samverkan mellan olika aktörer och stöd till olika brottsföre- byggande projekt, t ex grannsamverkan och snabbare åtgärd av trasig gatubelysning. 

Liberalerna på Lidingö vill:

  • Åter ha en fungerande polisstation i Lidingö centrum.
  • Att i avvaktan på fler poliser anställa kommunala trygghetsvakter som ska samverka med polisen och bidra till att öka tryggheten på stadens gator och torg, särskilt på tider när det riskerar att bli stökigt.
  • Att kommunen bygger bort otryggheten, prioriterar slyröjningen, förbättrar och snabbt lagar trasig belysning så att lidingöborna kan röra sig tryggt på ön.
  • Ha nattstopp på bussarna (se Trafik och infrastruktur).
  • Att kommunen stöttar privata trygghetsfrämjande initiativ såsom nattvandringar och s.k. nospatruller.