Se alla
Trafik_1

Trafik och infrastruktur

Att kunna resa är en central del i vårt moderna samhälle. Människors möjlighet att effektivt kunna transportera sig mellan sitt hem och sin arbetsplats eller skola är, liksom varutransporter, en förutsättning för välstånd och ekonomisk utveckling. 

Liberalerna på Lidingö vill därför skapa ett väl fungerande och väl balanserat trafiksystem för fotgängare, cyklister, privat- och yrkesbilister samt för kollektivresenärer. Vi eftersträvar miljömässigt uthålliga och ekonomiskt effektiva trafiklösningar.  För att öka tryggheten för gång- och cykeltrafikanter vill vi att Lidingö gång- och cykelbanor separeras.

Liberalerna på Lidingö vill:

 • Att Spårväg City dras fram till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan.
 • Att det införs anropsstyrda bussar för bättre tvärförbindelser.
 • Att Lidingöbanans bytespunkt i Ropsten får kortare gångavstånd – inte längre.
 • Att stomlinje nr 6 förlängs från Ropsten till Lidingö centrum och till Rudboda.
 • Ha ett separat busskörfält utmed delar av Norra Kungsvägen.
 • Att separerad gång- och cykeltrafik införs på Lidingös gång- och cykelbanor.
 • Ha självkörande buss-skyttel mellan Bodals hållplats/pendlarparkeringen och Lidingö centrum, på sikt även förlängd till Ropsten.
 • Ha nattstopp på bussarna för tryggare hemfärd på natten. Nattstopp innebär att en ensam passagerare kan komma överens med busschauffören om att stanna mellan två hållplatser på kvällar och nätter.
 • Utreda behovet av ytterligare bullerplank på bullerstörda trafikleder.
 • Ha en allsidig utredning om framtidens trafik och bebyggelse i stadens centrala delar – bland annat om bättre koppling mellan Södra ön och Centrum med olika trafikslag.
 • Att Lidingö får fler laddmöjligheter för elbilar.
 • Att det ställs krav på laddinfrastruktur vid nybyggnation.