Se alla

Vi vill stoppa Moderaternas besparingar på skola och omsorg

Fredag 21 oktober 2022

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är alla överens om att Lidingö tar ett stort steg åt fel håll när M och LP vill bilda ett minoritetsstyre som skär ner på skola och omsorg för att ytterligare sänka Sveriges redan femte lägsta kommunskatt.

De sex partierna kommer därför nominera ett eget förslag till fullmäktiges ordförande och vice ordförande. Tillsammans samlar partierna 29 mandat, lika många som M och LP. Patrik Buddgård (C), Suzanne Liljegren (L) och Carl-Johan Schiller (KD) säger:

”Det är en ekonomisk härdsmälta hos Moderaterna där man jagar kortsiktiga intäkter i utförsäljningar som riskerar att bygga ett luftslott likt i Danderyd, där de sedan tvingades till höjd skatt med 1.40 kr. Vi vill stärka varje individs möjlighet till utveckling i skolan och varje äldres rätt till självbestämmande, då kan vi inte spara in på skola och omsorg som M och LP föreslår.”

Daniel Larson (S), Patrik Sandström (MP) och Jonas Lundgren (V) säger:

”Det är de mest utsatta i samhället som drabbas när man sparar in i skola och omsorg. Det saknas satsningar på funktionsnedsatta inom LSS och besparingarna inom skola och omsorg kommer slå hårt mot de elever med mest behov av stöd och mot äldre som inte har något annat stöd att få än kommunens.”

Moderaterna och Lidingöpartiets förslag till program för kommande mandatperiod oroar de sex partierna, några av de mest negativa delarna är:

  • Nedskärningar i skola och omsorg för att komma ner i kostnad till de kommuner i landet som satsar minst på dessa verksamheter.
  • Skattesänkning som överordnat mål för en kommun som redan har femte lägsta skatt – detta dessutom i ett läge med stor ekonomisk osäkerhet.
  • Inga satsningar på att höja andel utbildad personal i förskolan eller i hemtjänsten – här har Lidingö idag låg andel utbildad personal.
  • Stopp för planeringen av nya seniorbostäder i ett läge när det blir 40 % fler över 85 år den kommande 10-årsperiod
  • Kortsiktig ekonomisk politik med utförsäljning av kommunala fastigheter och bostadsrätter som istället skulle kunna spela en viktig roll för de kommunala verksamheterna.
  • Utförsäljning av välfungerande kommunala verksamheter.
  • Överlämpande av kostnader för idrottsinfrastruktur på idrottsföreningarna.
  • Inga ambitioner för bättre mat eller fritid för funktionsnedsatta inom LSS.
  • Ingen skärpning av stadens miljöprogram eller höjningar av klimatambitioner.
  • Näringslivets vision om 15-min-staden lyser med sin frånvaro.