Miljö och klimat präglade fredagens ”45 minuter med Liberalerna” i Radio Lidingö. Medverkande gjorde Alexander Alsén, Helena Bargholtz och Jan Weissenrieder. Vi samtalade om behovet av en aktiv politik som värnar det klimatpolitiska ramverket. Det innebär fosilfria transporter och minskad klimatpåverkan från flyget. Sverige måste driva på för en klimatlag på EU-nivå. Särskilt uppehöll oss vid hur spridningen av mikroplast ska förhindras. Vi konstaterade att miljömedvetandet växer framför allt bland dagens unga. Tack Greta Thunberg. Att miljö och klimat blir den stora och viktiga frågan i EU valet är vi övertygade om. Därför känns det bra att Liberalerna har de bästa förslagen på detta område.