Den 29 mars 2019 besökte Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande utbildningsnämnden Larsbergs förskola. Roligt att få träffa alla duktiga pedagoger och förskolans kock som lagar all mat från grunden. Intressanta diskussioner kring läslyftet och utmaningar som personalrekrytering, stöd till barn med behöv av särskilt stöd och flerspråkighet.