Den 13 september 2019 gästade Liberalernas trafikpolitiske talesperson, Göran Tegnér programmet “45 minuter med Liberalerna på Lidingö” i Radio Lidingö. Medverkade gjorde även Alexander Alsén och Helena Bargholtz. Helena inledde programmet med att berätta om Lidingös nyöppnade bibliotek i Stadshuset. Därefter låg fokus på trafik och miljö. Bl a välkomnades att det nästa höst kommer två nya spårvagnar till Lidingöbanan så att turtätheten kan öka. Lidingös position i miljöbarometern har förbättrats på 10 år från en 229:e plats till plats till 116:e plats år 2019. Men mer finns att göra! Nu påbörjas arbetet med det nya miljöprogrammet som träder i kraft 2020. Trolldalstippen, som till mellan 80 % och 90 % betjänar Lidingö, kommer att behållas. Göran har analyserat fördelarna av att ha den kvar. Det blir en vinst på sammanlagt ca 20 Mkr, enbart under de närmaste fem åren. Tack Göran!