Att få inbrott är ett allvarligt angrepp mot den personliga integriteten. Många av de inbrott som sker på Lidingö utförs av internationella ligor och stöldgodset fraktas snabbt ut ur landet.
Liberalerna är den pådrivande kraft som lett fram till att Tullverket kommer att få utökade resurser genom höstens budget. Från början skulle Tullverket få 70 miljoner kronor mer om året, men siffran steg till 110 miljoner. Liberalerna fortsätter att driva på för att ge Tullverket utökade befogenheter för att kunna ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods.