Att känna sig trygg när man rör sig ute är viktigt för livskvaliteten. Därför har Liberalerna föreslagit bl a kommunala trygghetsvakter, snabb klottersanering, nattstopp på bussarna och bättre slyröjning. Friheten att känna sig trygg måste försvaras!

Amelie Tarschys Ingre svarar på läsarfrågan ”Många uttrycker att trygghet är en viktig fråga inför valet. Anser ni att Lidingö bör anställa kommunala trygghetsvakter? Om inte: Vad anser ni att man ska göra för att folk ska känna sig tryggare?” i Mitt i Lidingö!

Läs artikeln här:
https://mitti.se/val/copy-10/?omrade=lidingo