I fredags den 27 april 2018 stod vi i Ropsten och kampanjade! Välkommen till Liberalerna!

Liberalerna vill ha 10 förbättringar av Lidingö-trafiken!

Andra partier framhåller i sina miljödokument att X % ska åka allt annat än bil till arbete, skola och på fritid. Vi liberaler anser att medborgarna själva – inte myndigheter och politiker –  vet bäst att fatta kloka val, även av färdsätt och göra kloka miljöval. Hur många som åker si och så blir ett resultat av trafikpolitiken, men är aldrig ett mål i sig, i ett liberalt samhälle. Friheten att välja färdsätt är en viktig del i ett liberalt samhälle.

Vad har vi åstadkommit?

Vi liberaler har i flera år drivit och medverkat till att flera trafikfrågor nu genomför(t)s:

 1. Lidingöbanan är upprustad med nya vagnar, fler dubbelspår och upprustade stationer.
 2. Dubbelspår på Lidingöbron – nytt avtal med landstinget.
 3. Tätare turer på Lidingöbanan från AGA i rusningstid – 2 nya vagnar köps in. Ett L-krav sedan år 2010!
 4. Pendlarparkeringar vid Vallen och vid Bodal; den i Bodal är nu fördubblad, som vi krävde från början.

Detta vill vi göra framöver!

 1. Spårväg City bör dras fram till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan.
 2. Tvärresandet i lågtrafik behöver förbättras.
 3. Lidingöbanans bytespunkt i Ropsten behöver kortare gångavstånd – inte längre.
 4. Stomlinje nr 6 bör förlängas från Ropsten till Lidingö Centrum och till Rudboda.
 5. Separat busskörfält utmed delar av Norra Kungsvägen vid framtida behov.
 6. Danderydsbussen – expressbuss från Lidingö till Danderyds sjukhus via Norra Länken.
 7. Självkörande buss-skyttel mellan Bodals hpl/pendlar-P och Lidingö Centrum; och på sikt även förlängd till Ropsten.
 8. Nattstopp på bussarna för tryggare hemfärd på natten.
 9. Bullerplank utmed Gåshagaleden som ger frihet från skadligt buller.
 10. En allsidig utredning om framtidens trafik och bebyggelse i stadens centrala delar – bl.a. om bättre koppling mellan Södra ön och Centrum med olika trafikslag.

För dig som vill ha mer information, kontakta gärna vår ledamot i tekniska nämnden Göran Tegnér, gorantegner@gmail.com.

Friheten är värd att försvaras – även friheten att välja färdsätt!