Broddar till våra årsrika lidingöbor är en billig ”försäkring” mot brutna ben, skallskador, sjukhusvistelser och långa rehabiliteringar, det säger Suzanne Liljegren (L), gruppledare i omsorgs- och socialnämnden och ordförande i Socialutskottet.

📣 Utdelning kommer ske på Mötesplats centrums kafé i Stadshuset!