💙 Platser på vård- och omsorgsboenden ska gå till de som har faktiskt behov av omvårdnad och personal dygnets alla timmar.

I samband med fler trygghetsboenden föreslår Bertil Östberg, (L) ersättare i Omsorgs- och socialnämnden, att äldre över 85 år ska ha rätt till trygghetsboenden i första hand. Pats på vård- och omsorgsboende ska beviljas till de som har behov av detta.

Partistyrelsen har besvarat motionen.