Cykeln är inte bortglömd!

Cykeln är ett smidigt fortskaffningsmedel. Olycksrisken är dock hög, därför är det viktigt att bygga ut cykelbanorna. Det har vi också gjort på Lidingö!

17 nya och upprustade cykelbanor (+8 km) har byggts sedan 2004.

Nästa år öppnas en bred gång- och cykelbana på nya Lilla Lidingöbron.

Satsningar på cykelvägar fortsätter. Om två år upprustas Islinge Hamnväg med en ny cykelbana för en förbättrad anslutning till Lilla Lidingöbron.

“Vi trampar på”, hävdar

Göran Tegnér, Liberalernas gruppledare i Teknik-och fastighetsnämnden!