Så här skriver oppositionen:
”Utifrån hur majoriteten agerar tycks cykel inte inkluderas i samtliga         transportsätt”.

Detta är ett felaktigt tyckande (”tycks”).

Den borgerliga majoriteten har byggt 17 nya och upprustade cykel­banor sedan början av 2000-talet.

Dessa nya cykelbanor omfattar 8 kilometer. Cykelnätet har byggts ut med 7 % under de senaste sexton åren och till en kostnad av ca 64 Mkr.

Nästa år öppnas den nya Lilla Lidingöbron. Den förses med en 6-körfäl för gång- och cykel.

Vi har investerat 288 Mkr i gång- och cykelbanor på Lidingö sedan år 2004. Detta innebär att vi har satsat ca 6.000 kr per invånare i gång- och cykelbanor på Lidingö. Samtidigt har cyklandet över Lidingöbron ökat med 111 procent.

Satsningar på cykelvägar fortsätter. Inom två år kommer Islinge Hamnväg att upprustas med en ny cykel­bana till ett värde av ca 6 Mkr, som en förbättrad anslutning till Lilla Lidingöbron.

Läs hela artikeln i lidingö Nyheter

 

https://www.lidingonyheter.se/majoriteten-staden-ar-positiv-till-cykel/