Lidingö bygger för få bostäder för att landstinget ska satsa på kollektivtrafiken. Liberalerna har kommit med flera kloka idéer på förbättrad kollektivtrafik tex stombusslinje Rudboda via Centrum och till Stockholms västra förorter och en busslinje från Lidingö via Norra Länken till Täby eller Danderyd.
– Varför har landstinget inte satsat på dessa goda idéer? Det kanske beror på att Lidingö stad behöver visa sin goda vilja och bidra med en gnutta fler bostäder, kommenterar Göran Tegnér (L).

fa-byggen-ger-samre-forbindelser-lt_2016-11-25