Kära lidingöliberaler!

Tiden går fort och på söndag är det redan första advent. Det ska bli mysigt att tända adventsljusstaken och pryda huset med julblommor även om jag funderar lite över var hösten tog vägen.

Aktuella frågor
Budget
På måndag och tisdag kommer kommunfullmäktige debattera budgeten för 2017. Vi Liberaler fortsätter våra satsningar inom områdena utbildning och vård och omsorg och prioriterar äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessutom sker ytterligare satsningar inom utbildningsområdet för att utöka lärarnas möjligheter till vidareutbildning samt för att stärka skolbiblioteken. Hela budgeten finns på:
http://lidingo.liberalerna.se/liberal-budget-for-lidingo-2017/

Lilla Lidingöbron
På kommunstyrelsen den 14 november togs detaljplan för ny bro mellan Lidingö och Stockholm stad. Nästa steg i processen är fatta beslut om upphandling av bron. Majoriteten vill ha låg bro och att beslutet ska tas i början av 2017.

Den 10 november skrev landstinget i ett brev till kommunen att de i dagsläget har svårt att ta ställning till behovet av dubbelspår men att landstinget i närtid kommer att återkomma efter att trafikförvaltningen gjort en analys av de förändrade omvärldsförutsättningarna och framtida behov. Framtiden för Spårväg city är också den oklar.

Vi Liberaler tycker att det fortfarande är mycket som är oklart inför upphandlingsbeslutet för Lilla Lidingöbron. Med en bro som ska stå i 100 år är det viktigt att tänka långsiktigt. Vi la därför ett nämndinitiativ om att göra en fördjupad utredning av kommunens samlade transport- och kollektivtrafikbehov och redogöra för de alternativ som sammantaget säkerställer den för Lidingö bästa lösningen både på kort och lång sikt. Vi föreslog också att det ska inledas ett gemensamt arbete med landstinget och Stockholm för att utreda om vi kan förbättra Lidingöbanans hållplatsläge i Ropsten samt möjligheten att förlänga Lidingöbanan till Norra Djurgårdsstaden.

Partiråd
11 november hade Liberalerna partiråd på Foresta där man antog ett nytt integrationspolitiskt program. Programmet innehåller bl a språk- och medborgartest, stopp för nya religiösa friskolor, skärpta straff för hedersbrott och enkla jobb med lägre ingångslön. Läs mer: https://www.liberalerna.se/nyheter/ett-nytt-integrationspolitiskt-program/

Personförändringar
I måndags hade vi nomineringsmöte. Som ny ersättare i kultur- fritidsnämnden efter Charlotta Ridderstråle valdes Nicklas Ström Bäverlind och som ny ersättare i Lidingöhem AB:s styrelse efter Jonas Högardh valdes Mattias Reinholdson.
Tack Charlotta och Jonas för starka liberala insatser!!

Uppdaterad hemsida och facebook
Besök gärna vår hemsida som nu är uppdaterad! http://lidingo.liberalerna.se/
På vår facebook-sida kan du också följa vad som är aktuellt: https://www.facebook.com/FPLidingo/

Lidingöliberalerna i media

 1. L vill satsa mer på kvinnojouren, Amelie Tarschys Ingre citeras, Lidingö tidning 24 oktober 2016.
 2. Stort intresse för liberal LSS-kampanj Tidningen Nu, 24 oktober 2016.
 3. Pausad cykelbana dyrt beslut, Mitt i Lidingö 25 oktober 2016
 4. Lidingö behöver fler spårvagnar, Göran Tegnér, Mitt i Lidingö 25 oktober 2016
 5. Utökat resande resultatet av nya Lidingöbanan, Göran Tegnér, Lidingö tidning, 28 oktober 2016.
 6. Både L och C tidigt emot snabbcykelbanan, Göran Tegnér, Lidingösidan 31 oktober 2016.
 7. Stopp för nya cykelbanan, Mitt i Lidingö, 31 oktober 2016.
 8. Öppet brev till tekniska förvaltningen, Göran Tegnér, Lidingösidan, 7 november 2016.
 9. Rädda personliga assistensen! Styrelsen Liberalerna på Lidingö och styrelsen för FUB Lidingö, Lidingö tidning, 8 november 2016.
 10. Tätare turer och fler parkeringar, Göran Tegnér, Mitt i Lidingö, 8 november 2016.
 11. För kort tid att behandla integrationsprogrammet, Mattias Reinholdson, Tidningen Nu, 11 november 2016.
 12. L Budget 2017: Äldre, lärare och elever prioriterade i vår budget, Amelie Tarschys Ingre citeras, Lidingösidan, 15 november 2016.
 13. L: Avvakta upphandlingen av Lilla Lidingöbron, Amelie Tarschys Ingre citeras, Lidingösidan, 15 november 2016.
 14. Glöm alla misshälligheter nu, Bengt G Nilsson, Annika Persson och Anders Ulfvarson, Tidningen Nu, 18 november 2016.
 15. 80 miljoner till skolan, Amelie Tarschys Ingre citeras, Lidingö tidning, 18 november.
 16. Budget 2017, så vill partierna satsa nästa år, Mitt i Lidingö, 22 november 2016.
 17. Majoritetens trafikpolitik i spillror, Göran Tegnér, Lidingösidan, 23 november 2016.
 • Varje fredag kl 16:30-17:15 i Radio Lidingö FM 97,8 sänder Jan Weissenrieder och Helena Bargholtz  ”45 minuter med Liberalerna på Lidingö”. Gäster sedan sist har varit Göran Tegnér, Maria Arnholm, Rebecka Hallerby och Amelie Tarschys Ingre.

Viktiga datum våren 2017 
28 januari 2017 – Kick-off
20 februari 2017 – Träffpunkt/medlemsmöte
20 februari 2017 – Årsmöte
8 mars 2017 – Kampanj Lidingö centrum
11 mars 2017 – Arbetsmöte: Budskap
20 april 2017 – Träffpunkt/medlemsmöte
22 april 2017 – Kampanj Lidingö centrum
6 maj 2017 – Arbetsmöte: Start valåret
20 maj 2017 – Kampanj Lidingö centrum
15 juni 2017 – Sommaravslutning

Hör gärna av er med synpunkter och idéer!

Vänliga hälsningar
Amelie