Det är hög tid att vi lär känna våra förtroendevalda i nämnderna lite bättre. Näst på tur är Göran Tegnér (L), gruppledare i Teknik- och fastighetsnämnden.

💙 Namn: Göran Tegnér

💙 Nämnd: Teknik- och fastighetsnämnden

💙 Varför jag är liberal:
Frihet är värd att försvaras!
Även friheten att välja färdsätt!
Jag tror på samhällets ansvar för försvar, rättsväsende, utbildning, infrastruktur och social omvårdnad!

💙 Viktigaste frågorna i Teknik- och fastighetsnämnden under hösten:
En ny trafikpolicy ska tas fram. Vi liberaler anser att det är viktigt att resenärerna själva ska få bestämma vilka färdmedel de vill resa med. Det gäller oavsett om det är en resa på väg till arbete, skola, service eller fritidsaktivitet och därför måste framkomligheten förbättras för alla färdsätt.
Nämnden kommer under hösten även att ta fram förslag om budget för 2020 och ta tag i frågan om en eventuell planskild korsning vid Skärsätra.