Även om det är viktigt att befolkningen ska få bestämma vilka färdmedel de vill använda sig av, så är det viktigt att det blir lättare att välja miljövänligare alternativ.
Därför är vi glada över att höstbudgeten möjliggör inrättandet av en kommission som ska ta fram en konkret plan för att elektrifiera stora vägar i Sverige. Fem miljoner kronor per år ska avsättas till kommissionens arbete.