Erik Öberg om vikten av Konst och Kultur!

Vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Erik Öberg (L) talar om vikten av en stark kultur och konst på Lidingö för att bidra till välmående och hälsa!