Se alla

Lidingö får 5,5 Mkr extra till elevstöd

Tisdag 16 februari 2021

Lidingös skolverksamhet får 5,5 miljoner kronor i förstärkt statligt stöd under 2021.

– Det är ett välkommet beslut från Skolverket. Pandemin har påverkat elevernas undervisning och jag har nu givit förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på hur de extra resurserna bäst ska användas för att stötta eleverna, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.