– Internationella utbyten vidgar perspektiven och är givande för både elever och lärare! Congratulation och félicitations! Önskar Amelie Tarschys Ingre  (L), ordförande i utbildningsnämnden.