Lidingömajoriteten tar nu ett samlat grepp kring idrottsfrågorna. På kommunfullmäktige beslutades det att samla all kultur- och fritidsverksamhet i en och samma nämnd. Totalt uppgår den nya Kultur- och fritidsnämndens budget till 91,5 miljoner kronor. Dessutom har Lidingö stad rekryterat en ny idrottschef, vars uppgift är att föra en nära dialog med föreningslivet för att säkerställa ett bra idrottsliv för våra barn och unga.

http://www.lidingonyheter.se/debatt-41077984