Se alla

Årsrika, lärare och elever prioriterade i Liberalernas budget för 2017

Majoriteten har i stort sett anammat liberalernas skolsatsning från förra året!

Torsdag 17 november 2016

Liberalerna fortsätter sina satsningar inom områdena utbildning och vård och omsorg. I partiets budget för 2017 prioriteras Lidingös äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessutom sker ytterligare satsningar inom utbildningsområdet för att utöka lärarnas möjligheter till vidareutbildning samt för att stärka skolbiblioteken.

  • Skola och utbildning är för Liberalerna en central fråga. I förra årets budget kritiserade vi majoriteten för uteblivna satsningar på skolan i allmänhet och lärarnas löner i synnerhet. I år kan vi med glädje konstatera att majoriteten lyssnat och gett Lidingös lärare ett välbehövligt lönepåslag. Men det krävs mer för att skapa en attraktiv arbetsplats för våra lärare, säger Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd.

I Lärarförbundets årliga ranking ”Bästa skolkommun” hamnar Lidingö stad på plats 273 av 290 vad gäller andel pedagogiskt utbildade lärare. Med anledning av detta satsar Liberalerna 2,1 miljoner kronor på kompetensutveckling och vidareutbildning för lärare. Dessutom får biblioteken ett ytterligare tillskott om totalt 2,4 miljoner.

  • Vi är bland de sämsta i landet vad gäller behöriga lärare, vi vill därför möjliggöra för fler lärare att komplettera sina utbildningar. Vad gäller skolbiblioteken ser vi en negativ utveckling i att de ofta är helt eller delvis obemannade, vi väljer därför att höja skolpengen och med det ställa krav på bemannade bibliotek på våra egna skolor under ordinarie skoltid så att fler elever får möjlighet att upptäcka litteraturen, säger Amelie Tarschys Ingre.

Inom ramen för vård och omsorg vill Liberalerna öka de äldres möjlighet att påverka sin vardag. Pengar avsätts därför i syfte att pröva ökad valfrihet inom en del av hemtjänsten under 2017. Ytterligare resurser satsas också på att höja pengbeloppen för hemtjänsten och äldreboendena samt för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri.

  • Våra äldre och de i behov av särskild hjälp ska tas väl om hand i en kvalitativ verksamhet, särskilt i en kommun med starka finanser. I majoritetens budget föreslås en ökning med 1 procent av pengbeloppen för hemtjänst och äldreboenden och 0,5 procent för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri. Men det är bör egentligen ses som en neddragning eftersom lönerna och kostnaderna ökar mer. Vi vill höja pengbeloppet med två procent för 2017, avslutar Amelie Tarschys Ingre.

Liberalerna tar hänsyn till överskottsmålet om en procent motsvarande 30 miljoner kronor och använder resterande 15 miljoner från det budgeterade resultatet för 2017 på totalt 45 miljoner kronor på satsningar inom utbildning, vård och omsorg. Liberalerna omdisponerar de 2,1 miljoner kronor som ligger i Utbildningsnämndens budget för oförutsedda utgifter för att delfinansiera satsningarna på vidareutbildning av lärare och särskilt stöd. I övrigt ställer sig Liberalerna i huvudsak bakom majoritetens förslag till budget med en kommunalskatt för 2017 på 18,64 kr.

För mer information kontakta:  

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd

Epost: Amelie.tarschys.ingre@lidingo.se

Telefon: 073 079 35 81