Se alla

Liberalerna om Lilla Lidingöbron

Yttrande i Kommunstyrelsen den 14 nov, 2016

Torsdag 17 november 2016

Liberalerna har från både förvaltningen och majoriten försäkrats om att förslaget till detaljplan för Lilla Lidingöbron inte utesluter vare sig låg bro, hög bro, dubbelspår eller tunnelbana.

Lidingö lämnade 2016 Sverigeförhandlingarna och därmed möjligheten till en förlängning av tunnelbana till Lidingö centrum i närtid. Effektiva kommunikationer är en förutsättning för ett livskraftigt näringsliv, för att kunna attrahera de bästa medarbetarna och vara en attraktiv kommun. Det är därför mycket angeläget att agera långsiktigt kring Lidingös transport- och kommunikationsbehov.

Stockholms läns landsting har i ett brev till Lidingö stad daterat den 10 november 2016 skrivit att de i dagsläget har svårt att ta ställning till behovet av dubbelspår men att man i närtid kommer att återkomma efter att trafikförvaltningen gjort en analys av de förändrade omvärldsförutsättningarna och kommande behov.

Nya Lilla Lidingöbron ska sammanbinda Lidingö stad och Stockholm stad de kommande 100 åren. Utformningen av den nya bron ska prioritera effektiva och kollektiva kommunikationslösningar, varför planeringen ska möjliggöra såväl lågbro, dubbelspår som högbro.

Det finns just nu alltför många oklara omständigheter. Beslutet om upphandling av nya Lilla Lidingöbron bör därför avvakta en kompletterande och fördjupande studie samt dialog med Stockholms läns landsting och Stockholm stad så att vi säkerställer att utrymme finns för framtida utvecklingslösningar.