Det är hög tid att vi lär känna våra förtroendevalda i nämnderna lite bättre. Vi börjar med Erik Öberg (L), vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

💙 Namn: Erik Öberg

💙 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

💙 Varför är jag liberal:
Liberalismen handlar om att ge människor friheten att forma sina egna liv. För vissa människor är denna frihet begränsad. Det kan handla om människor som lever med funktions-nedsättning eller lider av ohälsa, det kan vara människor som diskrimineras p.g.a kön, ålder, sexuell läggning eller etnicitet. Det kan också vara människor som lever under ekonomisk sårbarhet. Socialliberalismens kärna är att ge dessa människor störst möjliga makt över sina liv.

💙 Viktigaste frågorna för Kultur- och fritidsnämnden under hösten:
Det kommer att bli en spännande höst där vi kommer se starten av arbetet med att förnya och förbättra Lidingövallen, öppnandet av nya biblioteket, invigningen av nya Stadshuset, tillika Lidingös nya Kulturhus!
Vi kommer arbeta för att öka föreningarnas tillgänglighet till stadens idrottsanläggningar. Ett övergripande fokus för nämndens arbete är att ge fler ungdomar i sena tonåren (14-20 år) möjligheten att ta del av stadens kultur- och föreningsliv.