Under årsmötet i februari 2021 valdes en ny styrelse för Liberalerna Lidingö.

Särskilt grattis till vår omvalda ordförande

Nancy Mattsson

och våra nyvalda ledamöter

Annika Persson

och Jonas Högardh. Omvaldes gjorde Alexander Alsén,

Erik Öberg

, Maria Wall Petrini, Dan-Aria Sucuri, Ebba Mattsson, Mats Jonsson,

Amelie Tarschys Ingre

och Mattias Reinholdsson. Styrelsen valdes i enlighet med valberedningens förslag.